Uchwały RN

UCHWAŁA NR 28/2020

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.06.2020r.

W sprawie: zgody na udzielenie pełnomocnictwa do czynności prawnych związanych z

kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 50 statutu, Rada Nadzorcza ŻSM wyraża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa

do czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni

Pani Katarzynie Dębskiej – Zastępcy Głównej Księgowej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 2

Uchwała   wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                         Sekretarz RN                       Przewodnicząca RN

                                      /-/Lech Choiński                   /-/Genowefa Milczarek

UCHWAŁA NR 27/2020

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.06.2020r.

W sprawie: zatwierdzenie planu posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2020r.

§ 1

Na podstawie § 43 statutu, członkowie plenum przyjmują terminarz i ramową tematykę posiedzeń komisji

i plenum RN na II półrocze 2020r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała   wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/2020

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 29.05.2020r.

W SPRAWIE : przyjęcia sprawozdania finansowego ŻSM za I kwartał 2020r.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 2a statutu spółdzielni, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r. w wersji przedłożonej przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik :

1. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r.

UCHWAŁA NR 26 /2020

Rady Nadzorczej ŻSM z 29.05.2020r.

 

W sprawie: zmiany w planach gospodarczych spółdzielni na 2020r. zatwierdzonych uchwałą RN nr 12/2020 z28.02.2020r.,

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę w planach gospodarczych spółdzielni na 2020r, w Dziale XIV „Plan utrzymania zasobów nie mieszkaniowych ŻSM”, punkt 2 „Plan utrzymania zasobów nie mieszkaniowych AZO Wschód”, w sposób następujący :

- w poz.1 – remont chodników i uliczek osiedlowych pomiędzy budynkami i wykonanie zatoki (I etap) przy ulicy Spółdzielczej 34 A i Spółdzielczej 38 - zmniejszenie planowanej kwoty z 200.000,00zł do 70.000,00zł,

- w poz.2 – remont parkingu przy ulicy Skrowaczewskiego 19 i 17 - zwiększenie planowanej kwoty z 250.000,00zł do 380.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                              Sekretarz RN                     Przewodnicząca RN

                                                           /-/Lech Choiński                /-/Genowefa Milczarek

UCHWAŁA NR 24/2020

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 30.04.2020r.

 

W SPRAWIE: przywrócenia środków przekazywanych na spłatę kosztów    docieplenia, na fundusz remontowy nieruchomości budynkowej.

§ 1

W związku z zakończeniem w kwietniu 2020r spłaty kosztów docieplenia budynku przy ul. Okrzei 8/14, Rada Nadzorcza postanawia o przywróceniu części środków w wysokości 0,22zł/m² p.u przekazywanych na wyżej wymieniony cel, na fundusz remontowy tej nieruchomości budynkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu