Uchwały RN

 UCHWAŁA NR 44/2019

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 29.11.2019r.

 

W SPRAWIE:  korekty stawki opłat za wodę.

 • 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 17 statutu oraz  wyjaśnienia złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp.z o.o w Żyrardowie w piśmie z dnia 12.11.2019r, Rada Nadzorcza ŻSM wprowadza korektę i zatwierdza do stosowania w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe miesięczne stawki w pozycji woda zimna i ścieki w wysokości 14,21zł/m³ (poprzednia 14,22zł/m³)

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.10.2019r.

UCHWAŁA NR 43 /2019

Rady Nadzorczej ŻSM z 29.11.2019r.

 

W  sprawie: ustalenia ilościowego podziału lokali w budynku przy ul. Spółdzielczej 7
i kryteriów ich przydziału.

 • 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 Statutu Rada Nadzorcza  zatwierdza:

 1. ilościowy podział lokali w przyjętym do realizacji, 24 - lokalowym budynku przy
  ul. Spółdzielczej 7, w sposób następujący:

-  w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu       - szt.6

            -  w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu                                       - szt.18

 1. kryteria konieczne do spełnienia przez Członków Spółdzielni,  nabywających  lokale w budynku przy ul. Spółdzielczej 7.
 2. dla mieszkań z prawem odrębnej własności:
 • Wpłata wartości mieszkania w ratach, w wysokościach wynikających z harmonogramu płatności z wykonawcą,
 1. dla mieszkań lokatorskich:
 • Wpłata 35% wartości budowy lokalu w dwóch ratach, po 50% każda,
 • Spełnienie kryterium dochodowego tj. minimum 6 000,00 zł. brutto na rodzinę lub min. 3 500,00 zł. brutto na gospodarstwo 1 osobowe,
 • Nie posiadanie lokalu mieszkalnego lub posiadanie lokalu o bardzo niskim standardzie
 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR 41 /2019

Rady Nadzorczej ŻSM z 29.11.2019r.

 

W  sprawie: zmiany w planach gospodarczych spółdzielni na 2019r.

 

 • 1

 

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w planie remontów w AZO Wschód,
jako części planów gospodarczych spółdzielni zatwierdzonych uchwałą RN nr 5/2019 z 28.02.2019r., w sposób następujący:

 

Pozycje wprowadzone lub zmienione w  planie

Finansowanie

I. Utrzymanie zasobów nie mieszkaniowych    
1. Wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie parkingu przy budynkach ul. Skrowaczewskiego 17 i 19

 

II. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Poz. 19 zmiana lokalizacji dodatkowej pergoli z ul. Girarda 13, 15 osiedle Wschód na ul. Spółdzielczą 40
na osiedlu Piękna

 

Z rezerwy w planie działań związanych z utrzymaniem zasobów nie mieszkaniowych

 

Fundusz remontowy nieruchomości budynkowych

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

 • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 42/2019

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 29.11.2019r.

 

W sprawie: przyjęcia wstępnych planów remontów na 2020r.

 • 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 statutu, Rada Nadzorcza przyjmuje na 2020r. wstępne plany  remontów zasobów mieszkaniowych w AZO „Wschód” i AZO „Zachód”, remontów zasobów nie mieszkaniowych spółdzielni, finansowanych:

- z funduszu remontowego nieruchomości budynkowych,

- z funduszu modernizacyjnego,

    - środkami z odpisu na eksploatację

      zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

 • 2

     Rada Nadzorcza przyjmuje, że plany o których mowa w §1, mogą ulec zmianie po :

 1. zamknięciu roku obrachunkowego, który pozwoli na precyzyjne określenie bilansów otwarcia na poszczególnych rachunkach,
 2. rozstrzygnięciu przetargu na roboty remontowe zasobów ŻSM.
 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1-2  Plany remontów zasobów mieszkaniowych
       w AZO „Wschód” i AZO „Zachód”.

3    Plan robót modernizacyjnych.

4-5 Plany działań związanych z utrzymaniem zasobów
 nie mieszkaniowych.

UCHWAŁA NR 40/2019

RADY NADZORCZEJ ŻSM Z DNIA 29.11.2019r.

 

W SPRAWIE :  przyjęcia sprawozdania finansowego ŻSM za 9 miesięcy 2019r.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 2a statutu spółdzielni, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2019r. w wersji przedłożonej przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik :

1. Sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2019r.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu